E-learning

Vill ni göra era PowerPoint utbildningar interaktiva? Eller skapa en interaktiv utbildning från grunden som alltid är tillgänglig via internet.
WebPunkten har under 2015-2017 producerat ett antal utbildningar till SL – Citybanan samt till Linet.

Kontakta oss!

E-learning 24/7

Se till att er utbildning alltid är tillgänglig och uppdaterad. Vi gör era Powerpoint interaktiva.